new homepage

previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฎิบัติงาน สังกัด สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง งานการศึกษาและวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัด สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง งานการศึกษาและวิจัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
การประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา

กิจกรรม

ACE Webinar: “Educational Technology for ๒๑st Century Education”  ในหัวข้อ “Educational Technology Trend 2020 เกาะ trend เทคโนโลยีการศึกษา ที่จะทำให้อาจารย์ทันสมัยอยู่เสมอ”
“จัดการประชุมกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรวบรวบข้อมูลสารสนเทศของการจัดทำข้อมูลประกอบการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile)”
สัมมนาออนไลน์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาหลังปริญญาและการฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “Microsoft Teams อีกทางเลือกสำหรับการศึกษายุคปัจจุบัน”
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Virtual Conference
ฝึกอบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๕ วัน รุ่นที่ ๒
อบรมหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๕ วัน รุ่นที่ ๑
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนผู้สำเร็จการฝึกอบรบหลักสูตรทีมปฎิบัติการทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ Disaster Medical Assistance Team (DMAT) ๓ วัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒
การฝึกอบรมหลักสูตรปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓
นายแพทย์รายิน อโรร่า รักษาการคณบดีสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี